Psycho-spirituele reading

Momenteel vinden de readings plaats via Zoom Pro.

Dit is de kracht van het werken met een Zielsverbinding.

Het menselijke energiesysteem is een onuitputtelijke bron van veelzijdige kennis over het individu. Een reading behelst het helder waarnemen en interpreteren van de energetische informatie door de reader. Door de informatie te duiden kan men inhoudelijk weergeven hoe en waar de client zich in zijn / haar leven bevindt.
Een reading stimuleert, op psychologisch niveau, dieper inzicht in zichzelf te ontwikkelen. Het kan bovendien een beginpunt zijn voor een begeleidingstraject.
Kwaliteiten, verworvenheden, competenties, maar eveneens leed, innerlijke schaduwdelen, of onverwerkte emoties worden belicht. Daarnaast wordt onderzocht hoe innerlijke kwaliteiten kunnen bijdragen tot zelfverwezenlijking. Welke persoonlijke thematiek en (onbewuste) emoties doorleefd en verwerkt kunnen worden zodat stagnerende energie niet langer de huidige levensfase belast.
Als er sprake is van een grote transformatie dan wordt het leerproces verhelderd om dieper spiritueel begrip te stimuleren. Veel mensen voelen een waarachtig verlangen naar meer zingeving in hun bestaan.
De energielezing komt voort uit de samenwerking op zielsniveau tussen reader en de client. Het ontmoeten van de eigen ziel activeert zelfkennis en het zelfgenezend vermogen. Een reading werkt inspirerend en heilzaam! Je neemt de reading op zodat je deze later afluisteren en er, op het eigen tempo, mee gewerkt kan worden.

"Opportunities to find deeper powers within ourselves come when life seems most challenging"
Joseph Campbell

Voor het maken van afspraken of meer informatie, gelieve het Contactformulier in te vullen en te verzenden. Er zal dan spoedig contact worden opgenomen.