Psycho-spirituele regressie

Het komt voor dat je in je leven steeds weer tegen dezelfde drempels oploopt.
Je begrijpt dan -op mentaal niveau- niet altijd wat je tegen houdt of wat de dieper liggende betekenis is van de belemmering of de emoties die je ervaart.
Een regressie kan introspectie en zelfgenezing effectief ondersteunen.
Vanuit een diepe ontspanning, waarbij je volledig bij bewustzijn blijft, kan het thema samen met de begeleider worden geëxploreerd. Zodat er aan de lading van de oorspronkelijke ervaring kan worden gewerkt. De oorsprong van de blokkade kan een (onverwerkte) gebeurtenis zijn uit dit bestaan. Maar het gebeurt regelmatig dat mensen uitkomen bij (onbewuste of onbekende) ervaringen uit de prenatale fase of een eerder leven.
Waar het wezenlijk omgaat is dat de lading kan worden verwerkt en getransformeerd. De herinnering aan bijvoorbeeld een beladen jeugdervaring is op zichzelf namelijk niet helend.
Er kan op diverse manieren worden gewerkt aan een diepe herbeleving naar draagkracht. Met als doel: catharsis, het louteren van geest, ziel en lichaam. Emotionele en fysieke ontlading is bevrijdend (zie o.a. het werk van Dr Peter Levine).
Psychologisch betekent dit het doorgronden van hetgeen er met je gebeurd is en hoe je dit hebt gehanteerd. Hoe jouw ervaringen in het heden nog doorwerken in gedragspatronen bijvoorbeeld en vooral welke impulsen je kan geven, om vanuit een keuzevrijheid te kunnen zijn en handelen .
Vaak werpt zo'n proces licht op voorheen onverklaarbare gevoelens, ondermijnende gedachten, angsten, blinde vlekken, zelfsabotage, nachtmerries en meer.
Het spirituele perspectief wordt in de sessie gebracht om na verwerking te kunnen helen. Dit omvat ook het voor jezelf kunnen begrijpen en betekenis kunnen geven aan het geheel.
Zingeving, is een vruchtbare beweging die helpt te groeien. Het zet aan tot innerlijke ontwikkeling en het stimuleert de eigen potentie ten volle te benutten.

"Niemand kan je iets onthullen dat niet reeds sluimert in de dageraad van je kennis"
Kahlil Gibran

Voor het maken van een afspraak of meer informatie, gelieve het Contactformulier in te vullen en te verzenden. Er zal dan spoedig contact worden opgenomen.