HEALING op ZIELSNIVEAU

SHAMANISTISCH, EPIGENETISCH EN SYSTEMISCH WERK (2e module)
Nieuwe data volgen later.

Deze modules zijn gewijd aan het onderzoeken en toepassen van innovatieve, helende impulsen.
Innerlijke wijsheid en wetenschappelijke kennis ontmoeten elkaar in het hart.

In deze boeiende trainingen creëren we een healingveld waarin shamanistische, systemische en epigenetische impulsen elkaar synergetisch ondersteunen.

De 2e Healingmodule is gewijd aan het individuele pad van jouw ziel door jouw huidige en eerdere levens heen. We geven zowel aandacht aan het helder ervaren van jouw (verborgen) potentie die je in je draagt als ook het helen van trauma in de diepte.

In het uitwisselen van een healing word jij je bewust van het afstemmen op de juiste energetische trilling.  Hoe stroomt energie en in welke vorm is het heilzaam. Je leert de kracht van (shamanistische) symboliek effectief voor jezelf in te zetten.
 

Op zaterdag onderzoeken we door middel van een opstelling, in klein groepjes, hoe gezonde en verwonde delen functioneren in individuele overlevingsstrategien. Je herstelt verstoringen maar je kunt daarna ook beter leven vanuit jouw innerlijk gezonde delen.

In de middag doen we een prachtig transformerend ritueel dat is vormgegeven rondom het "epigentische medicijnwiel" dat Renée heeft ontwikkeld.

Deze healingworkshop is geschikt als je eerder mijn trainingen gevolgd hebt en bewust aan je innerlijke ontwikkeling werkt. 
Heb je belangstelling en ben je behandelaar of coach maar heb je geen trainingen bij me gevolgd, neem dan svp contact op voor overleg en een reading.

Zorgvuldigheid en een liefdevol hart staan centraal voor ons samenwerken.
De training wordt begeleid door twee warrme, ervaren therapeutes en opstellers.
Bij deelname onderteken je tevens een disclaimer hierin is o.a.vertrouwelijkheid en de bescherming van jouw privacy geregeld.

Het lesweekend vindt plaats in het mooie Centrum de Roos, gelegen aan het Vondelpark, te Amsterdam.


"Healing isn’t about changing who you are, it’s about changing your relationship to who you are. A fundamental part of that is honouring how you feel”

Suzanne  Heyn


Als je de uitgebreide folder wilt ontvangen, vul dan het Contactformulier in, dan wordt de informatie naar je toe gemaild.